اختراع اره گرد توسط توسط یک زن باهوش در تاریخ

0

تابیتا بابیت با اختراع اره گرد در سال ۱۸۱۰ زحمت کار برادران هم کیشش را بسیار کاهش داد.

بابیت با مشاهده اینکه برای بریدن چوب مشقات زیادی سر راه مردان قرار دارد اره برقی را بر حسب مشاهداتش که توان کمتری به نسبت اره ای که دو نفر دو سر آن را می گرفتند  اختراع کرد.

در آن زمان فرقه لرزانندگان مدافع برابری زن و مرد بو آن را ارج می نهاد.

بابیت یک دوزنده بود و اره ای اختراع کرد که زمانی که به جلو کشیده می شد می توانست چوب را قطع کند اما در بازگشت از کار بیفتد.

 

در اواخر قرن هجدهم میلادی، یک فرقه مذهبی جدید به نام «لرزانندگان» (Shakers) شکل گرفت. این فرقه زندگی اجتماعی، برابری زن و مرد و کار سخت را ارج می نهاد. تابیتا بابیت از آن زنان مخترع و باهوشی بود در یکی از این جوامع در ماساچوست بدنیا آمد و به عنوان دوزنده فعالیت داشت. اما در سال ۱۸۱۰ وی روشی یافت که زحمت کار برادران هم کیشش را به شدت کاهش می داد. او می دید که مردان گروه مذهبی مذکور از اره های دو سر برای بریدن چوب استفاده می کنند که در واقع اره ای دراز با دو دسته در دو انتها بود که باید دو نفر آن را عقب و جلو می کشیدند.

او برای نمونه اولیه یک اره گرد را اختراع کرد که در کارخانه های چوب بری به کار گرفته می شد. در واقع وی یک تیغه گرد را به چرخ گردان ریسندگی خود متصل کرد و بدین ترتیب تمامی حرکات اره نتیجه ی مثبتی در پی داشت. البته به دلیل قواعد و قوانین فرقه ای «لرزانندگان» بابیت نتوانست برای بدست آوردن گواهی ثبت اختراع خود اقدام کند.

Comments are closed.