استادیاران جوان برتر علوم پزشکی کشور گرنت دریافت می کنند

0

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با در نظر گرفتن اعتبارات خود برای تشویق استادیاران جوان با شرایط خاص گرنت اعطا می کند.

به گزارش همایش نیوزف سن کمتر از ۴۰ سال و عضویت در هیات علمی دانشگاه (استادیار یا مربی) از شرایط دریافت کنندگان این تسهیلات است.

نویسنده اول یا مسئول #مقاله  باید دارای هر سه شرط «​​نوع مقاله: مقاله اصلی (original article) یا مروری (systematic or narrative)»، «زمان انتشار: منتشر شده در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ میلادی (پذیرش یا acceptance مقاله کافی نیست و در هنگام ارسال مدارک باید مقاله منتشر شده باشد)» و «محل انتشار: مجله‌ای با شاخص (IF (impact factor معادل ۳ و یا بالاتر (سال ۲۰۱۶ میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست ۵ درصد برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore)» باشد.

میزان اعتبار هر گرنت ۱۵۰ میلیون ریال است که نیمی از آن پس از تایید مدارک ارسالی و نیم دیگر پس از ارایه قرارداد متقاضی با معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه مبنی بر تصویب یک پروژه تحقیقاتی ۱۵۰ میلیون ریالی ارایه به دانشگاه تخصیص اعتبار داده خواهد شد.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از تمامی متقاضیان واجد شرایط خواسته است تا این معاونت را در جریان اقدامات خود قرار دهند.

Comments are closed.