انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

0

به گزارش همایش نیوز، دانشکده پزشکی دانشگاه کرمانشاه در چهار مقطع تحصیلی سومین دوره انتخاب پژوهشگر برتر را برگزار می کند.

متقاضیان می توانند آیین نامه را مطالعه کرده و  پس از آن تا ۳۰ مهر ۹۷ مدارک خود را به دفتر کمیته انتخابات ارائه دهند.

بر اساس آیین نامه پژوهشگر دانشجو به فردی اطلاق می شود که بدون توجه به مقطع در حال تحصیل در سال ارزشیابی، دانشجوی دانشگاه بوده و یا از تاریخ فارغ التحصیلی وی بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.

دانشجویان جهت وارد شدن  باید به عضویت کمیته تحقیقات دانشجویی در بیایند. شرط ورود برای دانشجویان ارائه حداقل یک مقاله نمایه شده در Scopus به عنوان نویسنده مسئول یا نفر اول در بازه زمانی در نظر گرفته شده است.

نحوه تخصیص امتیاز به دانشجویان فعال در طرح های تحقیقاتی یا مقالات بر اساس آیین نامه مربوطه اعلام شده است.

Comments are closed.