انجمن روانشناسی ایران برگزار می کند/زندگی به مثابه یک درام از دیدگاه روانکاوی

0

سخنرانی: ”زندگی به مثابه یک درام: از دیدگاه روانکاوی” در تاریخ پنجشنبه ۴ آبان ماه ١٣٩۶، ساعت ٩ صبح در خانه اندیشمندان علوم انسانی- سالن حافظ برگزار خواهد شد.
به گزارش همایش نیوز، در این سمپوزیوم دکتر محمود دهقانی عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران سخنرانی با موضوعیت زندگی به مثابه یک درام از دیدگاه روانکای ارائه می دهند. لازم به ذکر است سخنرانی برای اعضای انجمن رایگان می باشد.

Comments are closed.