انجمن مددکاران ایران برگزار می کند کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

0

کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران  با هدف مستند سازی کلیه تجربیات و اقدامات عملی و علمی سازمانها و نهادها در حوزه اجتماعی از سوی انجمن مددکاری ایران برگزار می شود.

این کنگره با محوریت حال،گذشته و آینده درصدد است با بررسی روند عملکرد کنگره از اشتباهات مشابه در آینده پیشگیری و جلوگیری گردد و هم انجام خدمات شایسته تر به جامعه هدف در آینده توسط نیروهای انسانی متخصص سازمانها و نهادهای اجتماعی فرآهم شود . یکی دیگر از ضرورت های برگزاری چنین کنگره ای این است که دستاوردهای آن، قابل بررسی مجدد یا انتقال به دیگران، در زمانیکه ما نیستیم باشد. تحقق این امر منوط به برگزاری کنگره ها و همایش های ملی در جهت جمع آوری اطلاعات و اقدامات سازمانها و نهادهای خدمات اجتماعی در حوزه مددکاری اجتماعی می باشد.

لذا انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در جهت ارتقاء جایگاه علمی و حرفه ای مددکاری اجتماعی سازمانها و نهادهای خدمات اجتماعی « اولین کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران» را با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای اجتماعی مختلف در کشور در ۲۷ و ۲۸  آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد کرد.

اهداف برگزاری این همایش عبارتند از:

الف) ثبت هر آنچه که در طی ۶۰ سال در حوزه مددکاری اجتماعی در دستگاههای اجرایی به اجرا در آمد

ب) تولید دانش در حوزه موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی در کشور

ج) تعریف یک چشم انداز برای حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی در کشور و در دستگاههای اجرایی

د) ترسیم چشم انداز مددکاری اجتماعی در آینده در موضوعات مرتبط و نوین مددکاری اجتماعی

ه) شناساندن حرفه مددکاری اجتماعی برای مسئولین دستگاههای اجرایی و مردم جامعه

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مددکاری اجتماعی در ایران و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان، معرفی تجربه های موفق از جمله برنامه‌های دیگر کنگره است.

 

محورهای کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران (گذشته، حال، آینده)

پژوهشگران و علاقمندان می توانند مقالات خود را در محورهای زیر تدوین و ارائه نمایند:

مددکاری اجتماعی در حوزه اعتیاد (مواد مخدر و روانگردان، اینترنت، )

مددکاری اجتماعی در حوزه زنان و خانواده

مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان

مددکاری اجتماعی در حوزه سالمندان

مددکاری اجتماعی در حوزه معلولیت و توانبخشی

مددکاری اجتماعی در حوزه آسیبهای اجتماعی

مددکاری اجتماعی و اخلاق حرفه ای و اجتماعی

مددکاری اجتماعی در حوزه های نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی

مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان

مددکاری اجتماعی در حوزه صنعت و روابط کار ( حمل و نقل، نفت و انرژی، بانک، خودروسازی، هوافضا، صداو سیما و… )

مددکاری اجتماعی و آینده گری اجتماعی

مددکاری اجتماعی، رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی

مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی، سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

مددکاری اجتماعی، توسعه اجتماعی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی

مددکاری اجتماعی و مدیریت شهری

مددکاری اجتماعی در سوانح و بلایا و تصادفات

مددکاری اجتماعی، توسعه محلی و محیط زیست (محلات ناکارآمد شهری، سکونتگاه های غیررسمی، جامعه شهری، جامعه روستایی، جامعه عشایری، بحرانهای زیست محیطی، مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست )

مددکاری اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی

مددکاری اجتماعی و نشاط اجتماعی

مددکاری اجتماعی و پیشگیری اجتماعی

مددکاری اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ( دادگستری، پزشکی قانونی، سازمان زندانها و ….)

مددکاری اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مطالبه اجتماعی

مددکاری اجتماعی، رسانه و فضای مجازی

مددکاری اجتماعی در جامعه ایثارگری

مددکاری اجتماعی، خدمات داوطلبانه و سازمانهای غیردولتی

مددکاری اجتماعی در نهادهای آموزشی (مدارس عادی، استثنایی، دانشگاهها و…)

Comments are closed.