برگزاری سمینار تخصصی «اینترنت اشیا در مدیریت»

0

همزمان با امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی سه ساله میان مرکز تحقیقات اینترنت اشیا و سازمان مدیریت صنعتی، سمینار تخصصی یک روزه اینترنت اشیا در مدیریت، با هدف شناخت اینترنت اشیا و کاربردهای آن در کسب و کار و تجاری‌سازی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.
سمینار تخصصی یک روزه اینترنت اشیا در مدیریت، با هدف شناخت اینترنت اشیا و کاربردهای آن در کسب و کار و تجاری‌سازی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۷ در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار خواهد شد
جهت توانمند‌سازی کارشناسان و سازمان‌ها در راستای توسعه فناوری نوین اینترنت اشیا در کشور، سمینار مدیریت اینترنت اشیا با موضوع هستی‌شناسی اینترنت اشیا و چگونگی کاربردهای اینترنت اشیا در کسب و کار، کارآفرینی و تجاری‌سازی برنامه‌ریزی شده‌است.
همچنین جهت افزایش تعاملات میان کسب و کار و فناوری اینترنت اشیا، میزگرد کسب‌وکار و کارآفرینی در این سمینار تشکیل خواهد‌شد. در این میزگرد مدیران شرکت‌های مختلف به تبادل نظر و دانش در این زمینه پرداخته و زمینه را برای گسترش همکاری و تکمیل اکوسیستم این فناوری فراهم خواهند آورد.
با توجه به تغییرات سریع فناوری و تغییر روندهای مدیریتی در سازمان ها، در این سمینار استراتژی های مدیریتی اینترنت اشیا در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با گسترش نیاز روزافزون جامعه به سرمایه‌گزاری های جدید و پتانسیل‌های زیاد این فناوری نو پا جهت سرمایه‌گذاری در کشور، چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فناوری نوین اینترنت اشیا در کشور بررسی خواهد‌شد.

افراد و سازمان‌های علاقمند به شرکت در سمینار اینترنت اشیا در مدیریت، جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شرکت در آن، می‌توانند به سایت مرکز تحقیقات اینترنت اشیا به آدرس www.iotiran.com و یا سایت سازمان مدیریت صنعتی به آدرس www.imi.ir مراجعه کنند.
مرکز پژوهش های فناوری اینترنت اشیاء، با همکاری جمعی از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه های معتبر کشور به منظور تحقیق و پژوهش سازمان یافته در زمینه این فناوری در کشور ایجاد گردیده است. ایجاد بستر مناسب تحقیقاتی و نیز فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز پژوهش، کارکرد اصلی این مرکز می باشد که با عنایت به لطف پروردگار و همت اعضای مرکز امکان پذیر خواهد گردید.

Comments are closed.