برگزاری همایش سالمندی درایران از سوی دانشگاه علامه طباطبایی

0
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, Tehran
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : نیاز به ثبت نام و رزرو
برگزارکننده : دانشگاه علامه طباطبایی
منبع ذکر رویداد : سایت دبیرخانه همایش( aging.atu.ac.ir )
تاریخ شروع : دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷
تاریخ پایان : دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷

Comments are closed.