بیست و یکمین نشست دوستداران زبان فارسی در دمشق

0

دوستداران زبان فارسی در سوریه گرد هم جمع شدند و بیست ویکمین نشست زبان فارسی را برگزار کردند

به گزارش همایش نیوز به نقل از  روابط عمومی بنیاد سعدی، در این نشست، ابتدا صالحی نیا، رایزن فرهنگی ایران به پیروزی های مدافعان در سوریه اشاره کرد و با سپاس از لطف خداوند گفت.

خدارا شاکریم که در سوریه مناسبت های مختلفی در حال برگزاری است و  انتخابات شهر و روستا که نماد دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور خودشان است برگزار شده است.

همچنین در ادامه باید به ایام محرم اشاره کنیم که حادثه عظیم عاشورا در آن اتفاق افتاده است

و به دین و مذهب خاصی تعلق ندارد و می توان گفت یک تراژدی الهام بخش انسانی روی داده است.

در ادامه جلسه حاضران به زبان فارسی صحبت کردند و هر یک از آنها اشعار و قطعات ادبی را برای حاضرین خواندند.

اشعاری از شمس تبریزی ، سعدی ، سهراب سپهری ، شفیعی کدکنی و شهریار از جمله اشعاری بود که خوانده شد . در یک مورد نیز دو تن از حاضرین یک قطعه شعر نو را به دو زبان فارسی و عربی قرائت کردند .

Comments are closed.