بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی پلورالیسم، دموکراسی و عدالت

0

بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی پلورالیسم، دموکراسی و عدالت فوریه ۲۰۱۹ در دبی، امارات برگزار می‌شود.

به گزارش #همایش نیوز، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی پلورالیسم، دموکراسی و عدالت در روزهای ۱۴ و ۱۵ فوریه ۲۰۱۹ در دبی، امارات برگزار می‌شود.

موضوعات مورد بحث در این کنفرانس عبارتست از: ویژگی های دموکراسی، تاریخچه: ریشه‌های باستان، قرون وسطی، دوره مدرن، دوران اولیه مدرن، قرن‌های ۱۸ و ۱۹، قرن‌های ۲۰ و ۲۱، انواع دموکراسی: اشکال پایه دموکراسی، دموکراسی مستقیم، دموکراسی نمایندگی، دموکراسی پارلمانی، دموکراسی ریاستی، دموکراسی ترکیبی یا نیمه مستقیم، دموکراسی غیر دولتی، حکومت جهانی، سیاستهای مشارکتی، جهانگردی و تئوری دموکراسی: ارسطو، منطق، رادیکالیسم، ناکارآمدی، حکومت مردمی به عنوان یک نماینده، حکومت توده، بی ثباتی سیاسی و…

علاقمندان به شرکت در این کنفرانس می‌توانند آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۲/dubai/ICPDJ?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس مراجعه گردد.

Comments are closed.