تعارضات عمیق زناشویی ناشی از وجود باورهای غیر منطقی در زن و مرد

0

به گزارش همایش نیوز، تحقیقاتی با عنوان «بررسی اثر پذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی » در دانشگاه علوم تحقیقات انجام گرفت و بر اساس آن چنین نتیجه گرفته شد که « هر چه باورهای غیر منطقی زوجین بیشتر باشد میزان سازگاری آنها کمتر است»
این تحقیق که در میان ۳۸۸ نفر از زوجین ساکن شهر تهران انجام شد شامل ۱۹۴ نفر زن و ۱۹۴ نفر مرد می شود. محقق باورهای غیر منطقی را چنین تعریف می کند:« باورهای غیر منطقی با تحریف واقعیت شکل می گیرند و مکانیزم های دفاعی شیوه های غیر ارادی و ناخودآگاهانه ای هستند که برای کاهش اضطراب و حفظ شخصیت به کار می روند و تحریف واقعیت در آنها به چشم می خورد» از جمله باورهای غیر منطقی می توان به « نیاز به تایید دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی مسولیتی عاطفی، نگرانی زیاد توام با اضطراب یا دلواپسی، اجتناب از مشکلات، وابستگی، و …» اشاره کرد. موضوع مورد بررسی دیگر « سازگاری زناشویی» است که با ابزار پرسشنامه سازگاری زناشویی das که شامل ۳۲ سوال است مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان می دهد تعارضات عمیق زناشویی ناشی از وجود باورهای غیر منطقی در زن و مرد است که در پی آن غرض ورزی هایی انجام میگیرد که در نهایت بسیاری از خانواده ها به مشکل بر خواهند خورد.
منبع: زینب مسرت مشهدی و بهروز دولتشاهی. منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی رویش روانشناسی شماره ۱٫ پیای ۱۸

Comments are closed.