سفیر آلمان در میان عشایران ایرانی و قدم برای ایران شناسی

0

سفیر آلمان در ایران تعطیلات خود را در میان عشایر ایرانی گذراند.

به گزارش همایش نیوز به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شد.

 آشنایی نزدیک با فرهنگ ها و سنت های مناطق مختلف جغرافیایی کشور از نگاه توریست های اروپایی بسیار جالب توجه است.

از نگاه یک توریست سفر باید در برگیرنده تجارب جالبی باشد به طوریکه فرد قادر باشد همه آنها را در طول یک سفر چند روزه تجربه کند.

از جمله نکات قابل توجه برای یک توریست آشنایی با  انواع غذا، آداب و رسوم و لباس های سنتی مناطق مورد نظر است چرا که قرار گرفتن در محیط های ناشناخته و جذاب از اهداف اصلی مسافرین خارجی ست.

بر این اساس تصمیم سفیر آلمان در مورد گذراندن تعطیلات به همراه عشایر بختیاری بازتاب جالبی را در کشورش به همراه داشته است. از جنبه سیاسی و رسانه ای نیز، این انتخاب برشتولد به نوعی تاکید غیر مستقیم بر امنیت داخلی ایران و اشاره به زیبایی های ناشناخته ی این سرزمین،که غالباً در رسانه های غربی کمتر به آن پرداخته میشود، نیز بوده است. این سفر  از جهت آشنایی افرادی که هیچ نوع اطلاع کافی در خصوص سفر و زیبایی های داخل ایران ندارند، بسیار جالب و با اهمیت تلقی می شود. به سر بردن در محیطی امن با میزیانانی بسیار گرم و صمیمی که نظیر آن را در کمتر نقطه ای از جهان امروز می توان یافت.

Comments are closed.