جزئیات شهریه دانشجویان مقیم و غیرمقیم

0

میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی مقیم ایران و دانشجویانی که از کشورهای خارجی پذیرش می شوند اعلام شد

مجتبی صدیقی، در خصوص شهریه دانشجویان غیرایرانی گفت: دانشجویانی که با خانواده در ایران مقیم هستند،  از طریق کنکور سراسری به دانشگاه ها معرفی می شوند و شهریه آنها ۸۰ درصد دانشجویان شبانه است.

وی ادامه داد:  دانشجویانی که از کشورهای خارجی پذیرش شده اند با تصویب هیات امنا به صورت ارزی یا ریالی شهریه دریافت می کنند. البته متناسب با تغییرات نرخ ارز که وجود دارد هیات امنا تصمیم می گیرند که این شهریه را به ریال یا ارز دریافت کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: دانشگاه ها مساعدت لازم را خواهند داشت تا دانشجویان خارجی را نگه دارند، چون می‌دانیم در سطح منطقه هم برای پذیرش دانشجویان خارجی رقابت وجود دارد، طبیعی است دانشگاه ها تلاش می کنند دانشجویان را نگه دارند.

Comments are closed.