جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی- جایزه ویژه علامه جعفری (ره)

0

به گزارش همایش نیوز، جشنواره تألیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی- جایزه ویژه علامه جعفری (ره) توسط انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران، انجمن های علمی حوزه علمیه قم در تاریخ ۲۴-۲۵ آبان ۱۳۹۷ در شهر قم برگزار میگردد.

 

محورهای جشنواره:

فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی

مدیریت تحول علوم انسانی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اقتصاد اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

جامعه شناسی اسلامی

ارتباطات و رسانه اسلامی

روانشناسی اسلامی

علوم سیاسی اسلامی

فقه و حقوق اسلامی

مدیریت اسلامی

حقوق

فلسفه

علوم اجتماعی و فرهنگی

علوم سیاسی

علوم اسلامی

فقه و الهیات اسلامی

Comments are closed.