جشنواره «جایزه ملی آرمان برتر» و برترین‌های حوزه خبر و رسانه

0

به گزارش همایش نیوز، نخستین جشنواره «جایزه ملی آرمان برتر» در حوزه ارتباطات، روابط‌عمومی، رسانه و تبلیغات با همکاری جامعه نوین روبط‌عمومی ایران، ماهنامه دیدگاه هنر، دبیرخانه دائمی جشنواره ایران ۱۴۰۴ و دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها در ۱۴ شهریورماه در تهران برگزار می‌شود. در این رویداد ملی از برترین‌های حوزه خبر و رسانه تقدیر و تجلیل ویژه به عمل می‌آید. همچنین در این جشنواره از کتاب «گنیجینه ارزش‌آفرینان» رونمایی می‌شود.

Comments are closed.