جشنواره طب ایرانی در زادگاه ابوعلی سینا

0

به گزارش همایش نیوز اولین جشنواره طب ایرانی در شهر مهمدان پایگاه طب ایرانی و ابوعلی سینا ۲۳ شهریور ۹۷ برگزار می شود. این جشنواره با هدف ارزش گذاری و حفظ ارزش های  هزاران ساله پزشکان ایرانی و در تعامل با تمدن های دیگر که منجر به خلق مکتبی نظام مند و غنی در طب و سایر علوم پزشکی شده است برگزار می گردد. یکی از اهداف و ماموریت های این جشنواره شناسایی، معرفی و ارج نهادن به مقام والای دانشمندان، پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران برتر در عرصه طب ایرانی، داروسازی سنتی، اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی در حیطه های آموزش و ارائه خدمات می باشد.

این مکتب غنی که ریشه در فرهنگ و باورهای جامعه دارد منبعی بزرگ برای استخراج ایده ها و راه کارهای درمانی و سلامت برای جامعه امروز است که می تواند از سویی به عنوان بازویی توانمند بخشی از مشکلات درمان جامعه را حل نموده و از سوی دیگر توجه به این دانش بومی فرصت بزرگی برای خلق ثروت دانش بنیان و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. در این میان گروه های توانمندی در کشور در حوزه های مختلف پژوهش، آموزش، درمان و تولید مشغول به فعالیت می باشند که نتیجه تلاش این عزیزان حرکت رو به جلوی طب ایرانی به سمت شناخت صحیح و علمی طب ایرانی در حوزه های داخلی و بین المللی و تحقق شعار “طب ایرانی مبتنی بر شواهد” در کنار تلفیق صحیح و علمی در ساختار نظام سلامت کشور است. از این رو به پاسداشت تلاش و مجاهدت این اندیشمندان و درمانگران، جشنواره طب ایرانی (طب سینوی) به منظور تقدیر از برگزیدگان این عرصه ها در طب ایرانی شکل گرفته تا نکوداشتی هرچند کوچک از تلاش  این عزیزان باشد.

اهداف و ماموریت ها:
الف- شناسایی، معرفی و ارج نهادن به مقام والای دانشمندان، پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران برتر در عرصه طب ایرانی، داروسازی سنتی، اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی در حیطه های آموزش و ارائه خدمات
ب- حمایت های مادی و معنوی از افراد برگزیده، نوآور، خلاق و کارآفرین و گسترش روحیه و فرهنگ خودباوری در جامعه
ج- فراهم نمودن بستری مناسب برای همکاری های علمی و فناوری بین مراکز علمی و پژوهشی
د- بسترسازی مسیر تجاری سازی و کاربردی نمودن نتایج پژوهش و ابتکارات در راستای کمک به توسعه متوازن کشور
ه- افزایش انگیزه، تقویت ظرفیت ها و هم افزایی توانمندی های کلیه دانشمندان، اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و دست اندرکاران رشته های طب ایرانی و داروسازی سنتی، اخلاق و تاریخ پزشکی، همچنین تقویت زمینه گفتمان، تعامل و تبادل نظر دو مکتب طب رایج و طب ایرانی

محورهای تخصصی

۱- آموزش در طب سنتی (ایرانی)
۲- پژوهش در طب سنتی (ایرانی)
۳- فناوری در طب سنتی (ایرانی)

Comments are closed.