جشنواره فیلم کوتاه؛ فضایی برای تعامل

0

وفا مهر کارگردان فیلم کوتاه «باد، ده ساله» جشنواره فیلم کوتاه تهران را مثبت می بیند.

به گزارش همایش نیوز کارگردان فیلم کوتاه این جشنواره برا برای جوزه هنر و فیلمسازی ضروری دانشت و گفت:

فضایی برای گردهمایی و عرضه سلیقه و اندیشه فیلم‌سازان است که البته بسیار اتفاق خجسته‌ایست.

او افزود: فیلم کوتاه تهران نیز یکی از فضاهای جدی و قابل بررسی در حوزه فیلم کوتاه ایران است.

 این فضا نقطه‌ای برای عرضه دیدگاه‌ها و ارتباط جدی با فیلم‌ها، فیلم‌سازان و مخاطبان است.

کارگردان فیلم کوتاه «باد، ده ساله» جشنواره فیلم کوتاه تهران را بر شرایط فیلم‌سازی مؤثر دانست .

وی دراین‌باره بیان کرد: بی‌تردید این فضا بر حوزه فیلم کوتاه ثمربخش بوده و حضوری لازم و ضروری دارد.

وفامهر بر لزوم برگزاری بخش‌های جانبی تأکید کرد و افزود: برگزاری کارگاه در حاشیه این جشنواره یک

ضرورت است.

ما باید در دل این فضا از بهترین‌های جهان دعوت کنیم.

مباحثه درباره بخش‌های متفاوت فیلم کوتاه و آموزش تکنیک‌های نو آن، باید از بخش‌های مختلف جشنواره باشد.

تفاوت عمده  فیلم کوتاه تهران با دیگر کشورها را در نوع فضای برگزاری دانست

و گفت: فضا و فرهنگ آزادانه در فضاهای بین‌المللی شرایط پویاتری به این رویدادها می‌بخشد

ضمن اینکه چنین رویدادهایی ضروری است.

Comments are closed.