جلسه هم اندیشی همایش ملی روانشناسی فرهنگ زندگی

0

به گزارش همایش نیوز،جلسه هم افزایی همایش ملی روانشناسی با حضور دبیر علمی دکترعلی نقی فقیهی دانشیار دانشگاه قم و اعضای دبیرخانه همایش فرهنگ زندگی با موضوع تدوین محورهای ویژه همایش و ضرورت توجه به مسائل روانشناختی خانواده از منظر فطرت وجودی انسان برگزار گردید.

در این نشت دکترعلی نقی فقیهی دانشیار دانشگاه قم بر ضرورت توجه و تحکیم خانواده مبنی بر فطرت وجودی انسان تأکید کرد و با انتقاد از تک بعدی بودن نگاه برخی عالمان به فطرت الهی انسان، فطرت را شامل کلیه حالات روحی و روانی افراد دانست و گفت: «کلیه حالات روحی انسان را باید در فطرت مورد توجه قرار داد؛ یعنی مسائل روانشناختی خانواده از طریق بازشناسی فطرت همه جانبه آدمی و پرورش و بازسازی آن در اعضای خانواده، به صورت واقع بینانه، قابل بررسی است».

دبیر علمی همایش ابراز داشتند، از نکات زیربنایی برای شناخت مسائل روانشناختی خانواده معرفت نسبت به عقل عاطفی است این اصطلاح برگرفته از روایات است که عاطفه از عقل دانسته شده است و این دو باهم تقابل ندارند تعبیر یکی از روایات این است: «و مما اعطی العقل، التعطف» از چیزهایی که به عقل داده شده عاطفه است. همچنین روایاتی وجود دارد که در آن که عاطفه نصف عقل است. بنابراین نباید عاطفه را از عقل جدا بدانیم. تأیید این عقل در حدیث جنود عقل و جهل است که از ۷۵ صفت جنود عقل ۶۷ صفت عاطفی است پس چطور می توان آنها را در مقابل هم قرار داد.
دانشیار دانشگاه قم اضافه کرد که معرفت و عاطفه هر دو از پایه های ایمان هستند این بدین معنی است که تنها معرفه الله معرفت معاد، انبیاء و ملائکه ایمان نیست. عاطفه نیز کنار معرفت لازم و مکمل آن است. یعنی تا خدا دوست نداشته شود و احکام الهی پذیرش نشود، ایمان تحقق ندارد بنابراین باور و اعتقاد و ایمان نسبت به متعلقات آن بر پایه ی معرفت و عاطفه استوار است.

ایشان در پایان تأکید کرد محتوای همایش های روانشناسی باید با دید اسلامی، قرآنی و روایی باشد و محققان باید به سراغ آیات و روایات بروند و تنها به نظریات پژوهشگران غربی نگاه نکرده و تصور نکنند آنها در زمینه خانواده رشد کرده و ما عقب مانده ایم. بلکه آنها بسیار پراکنده کار کرده اند که ما باید آن را در منظر دین برده و از آن زاویه آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

ایشان در این نشست آمادگی خود را برای آموزش مسائل زیربنائی روانشناختی خانواده از دیدگاه اسلامی، به صورت کارگاه آموزشی اعلام کردند و سپس با حضور ایشان محور های همایش مورد بررسی قرار گرفت.

Comments are closed.