سامانه «نوید» نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی راه اندازی شد

0

یادگیری دانشگاهی در حوزه نرم افزاری وارد شد.

به گزارش همایش نیوز، سامانه «نوید» نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی در اختیار تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

سامانه نوید سیستم مدیریت یادگیری، زیرساخت کلیدی و ضروری برای استقرار و توسعه یادگیری الکترونیکی محسوب می شود.

این سیستم نرم افزاری، امور مربوط به کارگیری، ثبت نام، ‌مدیریت، پیگیری، ارزشیابی، ارائه برنامه ها، ‌برقراری تعامل بین فراگیران، محتوای برنامه بین فراگیران و استادان را انجام می دهد.

سامانه نوید یکی از الزامات بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی به عنوان LMS کشوری بود و انجام آن به دانشگاه علوم پزشکی مجازی واگذار شد.

نسخه اول «نوید» در مرداد ماه ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و بعد از پایلوت در دو دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶، به تدریج از نیمسال دوم این نرم افزار برای استفاده در اختیار تمام دانشگاه های علوم پزشکی متقاضی قرار گرفت و در حال حاضر تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور این سامانه را با آخرین نسخه، در اختیار دارند.

Comments are closed.