دوره‌ های مشترک دکتری دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه سوئد

0

مقطع دکترا در دانشگاه سوئد و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مواردی که در ادامه ذکر می شود دوره های مشترک برگزار خواهند کرد:

  • مهندسی پایش وضعیت

  • نگاهداشت سیستم های صنعتی

رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت: برنامه داریم در حوزه های مذکور با حوزه های علمی کشور سوئد همکاری کنیم.

علی خاکی صدیق افزود: همکاری این حوزه های علمی در کشور سوئد درحال بررسی است .

در صورت نهایی شدن، دوره های مشترکی با همکاری تدوین خواهیم کرد.

در حوزه مهندسی پایش وضعیت و نگاهداشت سیستم های صنعتی دوره های مشترک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری طراحی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: دارای ۷ دوره مشترک بین المللی است که این دوره ها با کشورهای روسیه، هلند و فرانسه برگزار می شود.

Comments are closed.