دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

0

به گزارش #همایش نیوز، جشنواره دانشمندان جوان به منظور رونق بخشیدن به فضای ابتکارو انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی ایده های نو، برگزیده و تسهیل مسیر حرکت آنها به منظور رسیدن به محصولی# دانش بنیان و تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی های فکری به ثروت برگزار می شود.
این #همایش با همکاری و حمایت بنیاد نیکو کاری جمیلی توسط دانشگاه الزهرا (س) در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ در شهر تهران برگزار میگردد.

Comments are closed.