دومین جشنواره ملی فناوری های آب”

0

به گزارش همایش نیوز، دومین جشنواره ملی فناوری های آب” آب های نامتعارف(آب شور و پساب)” توسطدانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۷-۸ آذر ۱۳۹۷ در شهر مشهد برگزار میگردد.

برنامه های جشنواره:

بخش فناوری

فن بازار

استارت آپ

نمایشگاه تخصصی و تولیدات

بخش علمی

فناوری های نوین با آب شور و پساب

مدیریت مزرعه با استفاده از فناوری شورورزی

فناوری های زیستی با استفاده از آب های نامتعارف

جنبه های اقتصادی کاربردی استفاده از آب های شور و پساب

بخش فرهنگی و هنری

جشنواره آب و زندگی

مسابقه فرهنگی، هنری، رسانه ای

Comments are closed.