دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی

0

به گزارش همایش نیوز،از انجایی که مطالعه به «روش علمی» و تجربی بودنِ بخشی از مراحل آزمایش، روانشناسی را به دایره علوم تجربی می‌کشاند پژوهشگاه فرهنگ و هنر درصدد برگزاری همایش در سطح ملی برآمده است. این همایش با عنوان دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی در تاریخ ۲۲ آذر ۹۷ برگزار می شود. و آخرین مهلت ارسال مقاله ۱۲ آذر ۹۷ و آخرین مهلت ثبت نام ۱۷ آذر ۹۷ است.

روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است. همچنین یکی از علوم کاربردی و شاخه‌های تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر رشد، سلامت، رفتارهای اجتماعی، شناخت و … را در بر می‌گیرد. علم روانشناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده و دیگر زمینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روانشناسی زمینه‌های مختلف، روش‌های علمی و تجربی را برای استنباط رابطه علت و معلولی و یا هر نوع رابطه همبستگی میان پدیده‌های گوناگون روانشناسی بکار می‌گیرند. روانشناسی علمی فراشاخه ای است؛ غیر قابلِ مشاهده بودنِ موضوع این علم ـ یعنی ذهن و روان ـ و انتزاعی بودن مفاهیم آن، دلیل شباهت این علم به علوم انسانی است؛ اما از سوی دیگر مطالعه به «روش علمی» و تجربی بودنِ بخشی از مراحل آزمایش، روانشناسی را به دایره علوم تجربی می‌کشاند؛ همچنین عقیده و دیدگاه روانشناسی نسبت به انسان، در فرایند تحقیق بسیار موثراست، لذا از این جنبه نیز، روانشناسی به دنیای فلسفه مرتبط می‌شود. به این ترتیب شاید بتوان روانشناسی را حقیقتا آمیزه‌ای منحصر به‌ فرد از علوم گوناگونی نظیر زیست‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه و … دانست.

محورهای کنفرانس:

۱٫ علوم انسانی

مدیریت
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت دولتی
حسابداری
بیمه
علوم اقتصادی
علوم سیاسی
علوم تربیتی
علوم اجتماعی
حقوق
جغرافیای انسانی
جامعه شناسی
الهیات و معارف اسلامی
فقه و اصول اسلامی
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی

۲٫ روانشناسی

روانشناسی مرضی
علوم اعصاب رفتاری
روانشناسی شناختی
روانشناسی مقایسه‌ای
روانشناسی فرهنگی
روانشناسی تفاوت‌های فردی
روانشناسی رشد
روانشناسی تکاملی
روانشناسی آزمایشی
روانشناسی ریاضیاتی
نوروسایکولوژی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی مثبت‌گرا
روانشناسی اجتماعی
تحلیل رفتار کاربردی
تحلیل رفتار بالینی
تحلیل رفتار جامعه
تحلیل رفتار مصرف‌ کننده
مشاوره تربیتی
مشاوره محیطی
مشاوره ارگونومی
مشاوره سلامت
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی حقوقی
روانشناسی پزشکی
روانشناسی نظامی
روانشناسی موسیقی
روانشناسی بهداشت
روانشناسی شغلی
روانشناسی سیاسی
روانشناسی تربیتی دانش آموزان
روانشناسی ورزشی
رویکرد آدلری
روانشناسی تحلیلی
رفتارگرایی
رفتار درمانی شناختی
روانشناسی شناختی
روانشناسی توصیفی
فلسفه
روانشناسی انسان ‌گرایانه
روانشناسی روایت ‌درمانی
روانشناسی اسلامی
روانشناسی دینی
روانشناسی ایرانی
روان ‌درمانی روان ‌پویا
رفتار درمانی معقول
رفتار درمانی فراشخصی

Comments are closed.