دکتر دهقانی به سمت ” عضو شورای سیاست گذاری اجلاس دبیران کل کمیسیون ملی کشورهای عضو آیسسکو” منصوب شد.

0

دکتر دهقانی به سمت ” عضو شورای سیاست گذاری اجلاس دبیران کل کمیسیون ملی کشورهای عضو آیسسکو” منصوب شد.

وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو در ایران، دکتر محمد ابطحی، طی حکمی دکتر دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را به سمت ” عضو شورای سیاست گذاری اجلاس دبیران کل کمیسیون ملی کشورهای عضو آیسسکو” که در تاریخ ۱۱-۱۲ شهریور ۱۳۹۷ توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می شود منصوب کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر محمد بطحایی در این حکم آورده است:

جناب آقای دکتر محمد جواد دهقانی

رئیس محترم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ایران ( شیراز)، به موجب این حکم به سمت “عضو شورای سیاست گذاری اجلاس دبیران کل کمیسیون ملی کشورهای عضو آیسسکو” که در تاریخ ۱۱-۱۲ شهریور ۱۳۹۷ توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می شود منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند سبحان در برگزاری با شکوه این اجلاس موفق باشید.

 

سید محمد بطحایی

وزیر آموزش و پرورش و

رئیس شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو در ایران

Comments are closed.