زمان برگزاری کنفرانس بین المللی شرق شناسی تغییر کرد

0

به اطلاع همه پژوهشگران و اندیشمندان گرامی می رساند، نظر به تصمیم مشترک شورای سیاستگزاری کنفرانس و با تایید دانشگاه دهلی و دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین زمان برگزاری کنفرانس از ۲۵ اردیبهشت ماه به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ تغییر یافت.
بر همین مبنا مهلت دریافت مقاله از پژوهشگران محترم نیز تمدید و تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ به عنوان آخرین مهلت ارسال مقالات و تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ به عنوان آخرین مهلت ثبت نام در همایش مقرر گردید.

Comments are closed.