سامانه ساجد و انسجام فعالیت های دانشگاه آزاد

0

به گزارش همایش نیوز، سامانه ساجد به عنوان یک پایگاه الکترونیک ، فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مالی را مدیریت می کند.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: ۳۰ زیر سامانه پایلوت وجود دارد که تصمیم داریم در ابتدای سال تحصیلی سامانه ساجد را بارگزاری کنیم و در نهایت کلیه فعالیت های در آن جایگذاری شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همایش نیوز  گفت: ۵۰ درصد ظرفیت آموزش عالی از سوی دانشگاه آزاد پوشش داده می شود و ۱۰۰ هزار نیرو اعم از کارمند و هیات علمی در حال ارائه خدمات آموزشی هستند.

وی همچنین درخصوص ابتکارات و ابداعات دانشگاه چنین گفت: دانشگاه آزاد توانسته است در حوزه های فناوری و دانش بنیان کارهای کلیدی انجام دهد. از جمله الکترونیکی کردن تمام زیر ساخت ها به منظور آسان تر شدن روند الکترونیکی است.

دانشگاه آزاد درصدد است تمام فعالیت های دستی را به الکترونیکی تبدیل کند و در این مسیر توانسته خدمات اکترونیکی را در امورات مختلف وارد کند. وی خاطرنشان کرد:‌ براساس سامانه ساجد، صدور احکام،‌ پرداخت حقوق، پرداخت شهریه الکترونیکی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص این سامانه افزود:  با افتتاح سامانه ساجد تمامی اقدامات در دانشگاه آزاد اسلامی شفاف شده و کار پنهانی دیگر وجود نخواهد داشت.

Comments are closed.