فراخوان مقاله ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر

0

سطح برگزاری سطح برگزاری: ملی
محورهای همایش

بررسی زمینه‌های پیدایی داستان‌نویسی معاصر
جریان‌شناسی داستان معاصر
گونه‌شناسی ادبیات داستانی
ادبیات داستانی و نقد ادبی
ادبیات داستانی و تحولات سیاسی – اجتماعی
ادبیات داستانی و مطالعات زبانی
تأثیر داستان‌‌های منظوم و منثور کهن بر داستان‌نویسی معاصر
تأثیرپذیری داستان‌نویسی معاصر از ادبیات جهان
نقش ترجمه در ادبیات داستانی معاصر
نقش زندگی شهری در تکوین رمان فارسی
بازتاب انقلاب اسلامی در ادبیات داستانی
بازتاب جنگ تحمیلی در ادبیات داستانی
بررسی داستان نویسی در ژانرهای مطبوعاتی
مکتب‌های ادبی و ادبیات داستانی
تحلیل و نقد آثار برجسته‌ی داستانی

محور عمومی:

تمامی پژوهش‌های مرتبط با ادبیات فارسی
محورهای همایش
برگزار کنندگان: برگزار کنندگان :: هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری همایش: ۶ آذر ۱۳۹۷
سایت همایش: matnpajoohi.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۶۶۴۹۷۲۹۵ – ۰۲۱
آدرس دبیرخانه:
محل برگزاری: تهران – سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
ایمیل: matnpajoohi@gmail.com

Comments are closed.