فراخوان مقاله کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

0

سطح برگزاری: ملی
محورهای همایش——————–
عمران و معماری

مدیریت و برنامه ریزی شهری

محیط زیست و منابع طبیعی

گردشگری

جغرافیا

علوم زمین

هنر
محورهای همایش
برگزار کنندگان: مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: در حال پذیرش مقاله
تاریخ برگزاری همایش: ۲۶ آذر ۱۳۹۷
سایت همایش: www.sciences2017.com
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۹۱۹۰۶۸۶۳۹۸
آدرس دبیرخانه: آستارا – مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری: استان البرز – کرج
ایمیل: info@sciences2017.com

Comments are closed.