فناوری استارت آپ های فناور وارد چالش سیاستی می شود

0

فناوری و استارت آپ های برتر دعوت می شود تا برای تسهیل رشد استارت آپی وارد چالش های سیاستی شوند.

به گزارش همایش نیوز، طی سال‌های اخیر در کشور حمایت‌های متنوع #اقتصاد ی از مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها جهت تسهیل و تسریع شکل‌گیری استارتاپ ها صورت گرفته است.

از طرفی، بیشتر این استارتاپ ها در حوزه‌های خدماتی مبتنی بر پلت‌فرم‌های IT فعال هستند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به استارتاپ هایی نظیر اسنپ اشاره نمود.

اما استارتاپ های فناوری محور که می‌توانند در حوزه‌های تولیدی و صنعتی فعال باشند، کمتر توانسته اند از حمایت‌های فوق بهره‌مند شوند.

گویی تسهیل شرایط توسعه‌ی استارتاپ های فناوری محور دارای الزامات متفاوتی است و توسعه‌ی این استارتاپ ها مستلزم شکل‌گیری زیست بوم (اکوسیستم) دیگری است.

به همین دلیل در اولین چالش سیاستی سعی بر آن است که به شناسایی برنامه‌های سیاستی برای تسهیل و تسریع رشد این استارتاپ ها در کشور بپردازیم.

بنابراین، پرسش اصلی‌مان این است که با توجه به تجارب سایر کشورهای مطرح در این زمینه‌ها، چه برنامه‌های سیاستی و سازوکارهای حمایتی برای ارتقای زیست بوم کارآفرینی فناورانه و تسهیل رشد استارتاپ های فناوری محور در کشور پیشنهاد می‌کنید؟

تحلیل‌های خود را در سه الی پنج صفحه تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ به این ایمیل زیر ارسال کنید.

Comments are closed.