چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار

0

 چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران،#معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

به گزارش همایش نیوز، دبیر اجرایی چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران و معماری در تعریف توسعه پایدار به خبرنگار همایش نیوز گفت: توسعه پایدار به معنی تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی، بدون آسیب به توانایی های نسل های آتی برای برآوردن نیازهایشان می باشد.
در پایداری، سه جنبه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی با هم به طور کامل در تعامل هستند و اغلب محققان در این سه جنبه اصلی پایداری را بررسی می کنند:
  • *    توسعه پایدار باید رشد اجتماعی را که در آن نیازهای همه افراد برآورده شده، فراهم آورد.
  • *    حفاظت موثری از محیط زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت عمل کنند.
  • *    این توسعه باید رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.
با توجه به اینکه چشم انداز بیست ساله کشور، دستیابی به توسعه پایدار می باشد، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف اصلی خود که همان «ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار» می باشد، با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور اقدام به برگزاری «چهارمین همایش بین المللی توسعه پایدار» با شماره مجوز ۱۶/۱۲۰۴۹۱ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نموده است.
این کنفرانس در ۴ و ۵ بهمن در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

محورهای همایش

۱) مهندسی عمران و توسعه پایدار
۱-۱) مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
۲-۱) مهندسی محیط زیست و آب و فاضلاب
۳-۱) مهندسی آب و مدیریت منابع آب
۴-۱) مهندسی حمل و نقل و ترافیک
۵-۱) مهندسی مکانیک خاک و پی
۶-۱) مهندسی راه و ترابری
۷-۱) مهندسی زلزله

۲) مهندسی معماری و توسعه پایدار 
۱-۲) مطالعات #معماری ایران
۲-۲) هنرهای ساخت و معماری
۳-۲) معماری منظر و توسعه پایدار
۴-۲) انرژی معماری و طراحی صنعتی
۵-۲) تکنولوژی معماری و توسعه پایدار
۶-۲) معماری داخلی و طراحی فضاهای آموزشی
۷-۲) مرمت و احیای ابنیه سنتی و بناها و بافتهای تاریخی

۳) مهندسی شهرسازی و توسعه پایدار 
۱-۳) حمل و نقل شهری پایدار
۲-۳) امنیت و اقتصاد شهری پایدار
۳-۳) مدیریت بافت های فرسوده شهری
۴-۳) طراحی و مدیریت شهری نوین و پایدار
۵-۳) محیط زیست، جامعه و فرهنگ شهری پایدار
۶-۳) برنامه ریزی و آمایش سرزمین، آب و هوا شناسی
۷-۳) ارائه الگوهای توسعه و مدیریت شهری پایدار در ایران اسلامی

 

 

Comments are closed.