مهلت ثبت نام در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی

0

 بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تا ۳۰ مهرماه ۹۷ادامه دارد و تمدید نمی شود.

به گزارش همایش نیوز، بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی است.

برگزیدگان دسته اول، از بین محققین، محققین جوان و دانشجو و صاحبان پژوهشهای برتر و برگزیدگان حقوقی از میان مؤسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، نشریات علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و مراکز رشد فناوری و همچنین مؤسسات غیردولتی حامی پژوهش معرفی خواهند شد.

پژوهشگران می توانند در سه کمیته علوم بالینی و سلامت، کمیته علوم پایه پزشکی و کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری در فراخوان جشنواره شرکت کنند.

شرط ثبت نام در گروه محققین دو کمیته اول، دارا بودن شاخص H دوازده و بالاتر و برای گروه محققین جوان و دانشجو H هشت و بالاتر است.

مبنای ارزیابی برحسب امتیازات کسب شده در کارنامه پژوهشی افراد است. در کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری شرط H index وجود ندارد.

متقاضی گروه پژوهش برتر می تواند بطور مستقل با یک مقاله اصیل پژوهشی پراستناد، با شرایط اعلام شده در فراخوان در یکی از دو کمیته علوم بالینی و سلامت یا کمیته علوم پایه پزشکی شرکت کند. بنابراین برای یک تحقیق خوب و ارزشمند در جشنواره جایگاه تعریف شده وجود خواهد داشت.

تغییرات این دوره از جشنواره شامل نوع مقالات، محاسبه امتیاز و نحوه محاسبه امتیاز هر مقاله است.

مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در بانک های اطلاعاتی ISI (Web of Science), Medline, PubMed, PMC, Scopus  مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می گیرند.

برای محاسبه امتیاز پژوهش برتر، عدد Citation وIF هر دو از  ISI استخراج می شود. نحوه محاسبه امتیاز هر مقاله کارنامه پژوهشی نیز مطابق دستورالعمل جدید تغییر کرده است.

ثبت نام داوطلبان در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از شنبه ۲ تیرماه ۹۷ آغاز شده است و تا پایان وقت اداری روز ۳۰ مهر ۹۷ ادامه خواهد داشت.

فرایند ثبت نام با عضویت در سامانه جشنواره رازی و ارسال آثار بصورت الکترونیکی از آدرسrazi.research.ac.ir و یا razi.hbi.ir  انجام می شود.

مراسم تجلیل از برگزیدگان در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

Comments are closed.