نخستین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۶-۲۴ مردادماه ۹۷ برگزار می شود.

0

نخستین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۶-۲۴ مردادماه ۹۷ برگزار می شود.

این همایش که در راستای دستیابی به اهداف بسته های تحول آموزش طرح ریزی شده،از امتیاز بازآموزی برای پزشکان و پرستاران برخوردار است و در تالار شایان مهر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزبرگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش ارتقای سطح پاسخگویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و نهادینه سازی بحث آموزش پاسخگو و عدالت محور به عنوان یکی از محورهای طرح تحول آموزش می باشد و پاسخگویی در برنامه ریزی درسی، پاسخگویی در ارزشیابی‌های آموزشی، مصادیق پاسخگویی در سطوح مختلف آموزشی (دانشگاه، دانشکده و گروه های آموزشی) و ساختار و مدیریت آموزش پاسخگو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از جمله محورهای مورد بحث در این گردهمایی علمی است.

گفتنی است آموزش علوم پزشکی پاسخگو، آموزشی است که براساس جهت گیری آموزش، پژوهش و ارائه خدمات براساس اولویت نیازها و انتظارات جامعه، تاکید بر تماس مستقیم و مستمر دانشجویان با جامعه در سطوح مختلف، ارتباط بین نظام آموزشی و عرضه خدمات در جهت بهره گیری از توان شبکه گسترده ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور برای افزایش دانش، مهارت های ارتباطی، تغییر باورها و نگرشهای دانشجویان به سمت نگاه جامعه محور به سلامت، مهارت در پژوهشهای کاربردی و استفاده از شواهد دقیق علمی برای ارائه خدمات موثر در خارج از بیمارستانها متناسب با بار بیماری های جامعه انجام می پذیرد.

علاقه مندان به شرکت در اولین همایش آموزش پزشکی پاسخگو برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی همایش مذکور به نشانی http://trec.tbzmed.ac.ir/fa / مراجعه کنند.

Comments are closed.