نشست علمی «روایت شفاهی در فرهنگ ایرانی» در سوئد برگزار شد

0
نشست علمی با موضوع «روایت شفاهی در #فرهنگ ایرانی» در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ خرداد در کشور سوئد برگزار شد.
به گزارش همایش نیوز به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، این نشست علمی با حضور ایرانشناسانی از کشورهای سوئد، آمریکا  ، ایران ؛ ارمنستان  ،آلمان و تاجیکستان وتوسط گروه زبانشناسی و فلسفه دانشگاه اوپسالا برگزار شد.

این کنفرانس با همکاری کارشناسان بین المللی به منظور بررسی دیدگاه های متنوع در روایت شفاهی میان گروه های قومی در حوزه فرهنگی ایرانی صحبت می کند. این سنت های متنوع روایتی را شامل می شود که در رویکردهای #فرهنگی، قومی، نوع شناسی، زبان شناسی گفتمان و انسان شناسی اجتماعی قرار می گیرند.

این نشست هر چند با بررسی و مطالعه یک سنت ادبی و با نام بررسی تاریخ شفاهی انجام می گردد ولی به مناسبت هشتادمین سال تولد پروفسور بواوتاس انجام پذیرفت.

بواوتاس یکی از ایرانشناسان شهیر است که علاقه ی عمیق خود را در زمینه انتقال شنوایی از متون ایرانی در طی آثار خود با همراهی  استاد برجسته، اوپسالا نیبرگ، (۱۸۸۹-۱۹۷۴) دنبال کرده است.

گفتنی است، روایت شفاهی، یکی از هنرهای کلامی ذاتی طبیعت بشر است، اما از ادبیات نوشتاری بسیار کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. سنت های گفتاری البته در  #فرهنگ های ایرانی متمرکز است اما با تهدید انقراض حتی بیشتر از دست دادن زبان های بومی ایرانی به طور کلی مواجه هستند.

Comments are closed.