همایش بین‌المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق»

0

موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، همایش بین‌المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» ۱۴ و ۱۵ اسفند را برگزار می کند.

به گزارش #همایش نیوز، همایش بین‌المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» به همت موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می شود.

بنابر این گزارش، محورهای این همایش به شرح ذیل اعلام شده است:

۱. موضوع شناسی و مبانی نظری

-شرع به‌عنوان منبع الزام حقوقی قانون‌گذاری و تأثیر آن بر منابع کیفری

-دوگانه شرع و قانون و تأثیر آن بر محتوا و ساختار حقوق کیفری: امکان و امتناع

-دولت مدرن و حقوق کیفری

-«شهروند» و «حقوق شهروندی» در حقوق کیفری مدرن و نسبتش با مبانی نظری حقوق شرعی

-شکل‌گیری مفهوم «ملت» و «دولت‌-ملت» در حقوق مدرن و تأثیر آن بر حقوق کیفری

-نسبت حقوق کیفری با اصول و مبانی حقوق عمومی در کشورهای اسلامی

-معناشناسی مبادی شرع، احکام شرع، مبانی و موازین شرع، عدم مغایرت قوانین کیفری با شرع

-تأثیر مشروطه گرایی/ قانون‌اساسی‌گرایی بر اسلامی‌سازی حقوق کیفری

-پاسخ‌های شرع به موضوعات عرفی در حقوق کیفری

-پلورالیزم حقوقی و شرع

-حقوق کیفری و تنوع مذهبی

-تکثرگرایی دینی و فدرالیسم مذهبی در امور کیفری

۲. قلمرو و حوزه‌های مواجهه یا تعامل میان حقوق کیفری و شرع

-تحول جریان‌ها و تفکرهای مختلف فقهی و تأثیر آن بر حقوق کیفری

-نسبت و تزاحم میان اسلامی سازی حقوق کیفری و حقوق بشر

-تمایز میان موضوعات دادرسی کیفری و حقوق کیفری (ماهوی) در قلمرو شرع و حقوق

-مواجهۀ شرع و حقوق در مسائل حقوق کیفری ماهوی و شکلی و چگونگی حل و فصل آنها

-اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری و چگونگی انتقال آن‌ها در قوانین اساسی

-اصول راهنمای قلمرو و محتوای حقوق کیفری در قوانین اساسی: مقتضیات و موانع

۳. روش‌ها و مدل‌های تعامل شرع و حقوق کیفری

-رویکردهای مختلف فقهی و تعامل آن‌ها با اساسی‌سازی هنجارها و اصول حقوق کیفری

-زمینه‌ها و تجربه‌های اساسی‌سازی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی

-چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات‌های شرعی

-تأثیر رژیم‌های سیاسی بر محتوا و شکل حقوق کیفری در کشورهای اسلامی

-مصلحت و نظریه‌های سیاسی- فقهی پشتیبان آن در حقوق کیفری و نسبتش با حق‌مداری در دولت حقوقی

-مطالعه موردی قوانین اساسی و کیفری کشورهایی که در سال‌های اخیر قوانین اساسی جدید وضع کردند یا در جریان وضع‌اند؛ مانند افغانستان، تونس، مصر، عراق و لیبی.

-مدل‌های کنترل و مهار نهادی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی

-دامنۀ تأثیر اصل شریعت (اصل قانون اساسی دایر بر منبع انحصاری یا اصلی بودن شرع در قانون‌گذاری) بر قوانین کیفری کشورهای اسلامی و انواع رویکردهای پذیرفته‌شده در قوانین اساسی

-رویۀ قضایی نهادها و دادگاه‌های قانون اساسی در خصوص اصل شریعت در دعاوی و موضوعات کیفری

-روش و نظریه شورای نگهبان قانون اساسی در تطبیق قوانین کیفری با شرع

-تجربه کشورهای اسلامی؛ زمینه‌ها و تحولات تاریخی و حقوقی، موفقیت‌ها و ناکامی‌ها

۴. نتایج و آثار تعامل شرع و حقوق کیفری

-موضع حقوقی-سیاسی کشورهای اسلامی در خصوص مسائل و موضوعات حقوق کیفری بین‌المللی

-پیامدهای تعامل شرع و حقوق در تحقق عدالت

-پیامدهای پذیرش رابطه شرع و حقوق کیفری در ساختارهای موجود دادرسی

-آثار اساسی‌سازی منابع و اصول حقوق کیفری بر تفسیر و اجرای حقوق کیفری

-تزاحم میان اصول قانون اساسی: آثار آن بر حقوق کیفری و راه‌حل‌ها

-چالش‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی شرعی‌سازی حقوق کیفری با توجه به تنوع مذهبی در برخی از کشورهای اسلامی

-نتایج پذیرش شرع به عنوان یکی از منابع حقوقی در تقریب نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی

-پیامدهای پذیرش رسمی دوگانۀ شرع و حقوق در نظم حقوقی

-چالش‌های بین‌المللی کشورهای اسلامی در پذیرش دوگانه شرع و حقوق در حوزه کیفری

گفتنی است، این همایش به همت موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران طی دو روز ۱۴ و ۱۵ اسفند سال جاری برگزار می شود؛ مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان شهریور و مهلت ارسال متن کامل مقالات تا پایان آذر اعلام شده است. علاقه‌مندان برای ثبت نام در این همایش میتوانند از طریق سایت همایش اقدام کنند.

Comments are closed.