همایش بین المللی خلیج فارس با دوری از شتابزدگی احساسی

0

بیانیه هشتمین همایش بین المللی خلیج فارس دوری از موازی کاری و شتاب کاری های احساسی را راس امور قرار داد.

به گزارش همایش نیوز، جهاد دانشگاهی دبیرخانه دائمی همایش بین المللی خلیج فارس را تاسیس کرده است.
این دبیرخانه  با هدف سامان بخشی رویکردها، جلوگیری از موازی کاری و هم افزایی نهادها  اه اندازی شده است.
محورهای علمی، جغرافیا و محیط زیست ، اقتصاد، گردشگری و باستان شناسی و ابعاد سیاسی اجتماعی خلیج فارس را در دستور کار خود قرار داده است.

 کمیته علمی و دبیرخانه همایش با ملاحظه اهمیت موضوع خلیج فارس و چندساحتی بودن زمینه های مطالعاتی آن لازم می داند.

اهمیت موضوع خلیج فارس این ضرورت را بیش از پیش نمایان می کند تا همایش ملی یا بین المللی خلیج فارس با هم افزایی سازمانهای متولی و حذف موازی کاری شتابزدگی و با حضور دانشگاهیان و صاحب نظران به شکل جامع برگزار شود.

به منظور ترویج فرهنگ مردم منطقه خلیج فارس ضرورت دارد تا از سوی نهادهای مرتبط از تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در این حوزه بویژه مقامات علمی و پژوهشی چاپ شده در نشریات بین المللی حمایت شود.

سازمان ملل متحد مبنی بر تایید نام خلیج فارس بر اساس اسناد و مدارک موجود در تاریخ های جهانی ، خلیج فارس را تنها نام واقعی ، قانونی و به حق برای این سومین خلیج بزرگ جهان می داند.

جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که هر کدام حدود ۱۲ کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند و نزدیک به ورودی تنگه هرمز واقع شده اند بر اساس اسناد حقوق فعلی در مالکیت ایران هستند

مسئله ای که میان ایران و امارات وجود دارد ادعاهای واهی امارات در قبال تمامیت ارزی ایران است نه مسئله ای به نام  “مسئله جزایر”.

خلیج فارس خلیجی ایرانی و جزایر سه گانه تا ابد مانند نگینی بر پهنه ایران زمین می درخشند.

Comments are closed.