همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن

0

همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن توسط دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ ۲۲-۲۳ مهر ۱۳۹۷ در شهر تهران برگزار میگردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:
رویکردهای و روشهای تحلیلی در مطالعات دیاسپورا
سیاست تطبیقی دایاسپورا
دایاسپورای ایرانی و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی
دایاسپورای ایرانی و ارزش های دینی و ملی
دایاسپورای ایرانی و امنیت ملی
سبک های زندگی دایاسپورای ایرانی
تحلیل جمعیتی و نسلی دایاسپورای ایرانی
گفتمان ها و بازنمایی های دایاسپورای ایرانی
فضای مجازی، رسانه های نو ودایاسپورای ایرانی
زندگی روزمره دایاسپورای ایرانی در کشورهای میزبان
تحلیل تاریخی و تطبیقی دایاسپورای ایرانی
سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در دایاسپورای ایرانی
تجارب ادغام و کنار گذاری دایاسپورای ایرانی در کشورهای میزبان
چالش ها و مسایل حقوقی و سیاسی دایاسپورای ایرانی
تحلیل جنسیتی دایاسپورای ایرانی
خانواده و خویشاوندی در دایاسپورای ایرانی
الگوهای ارتباط (تعامل) دایاسپورای ایرانی با کشور
دایاسپورای علمی و دانشگاهی

زمان برگزاری
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ الی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
مهلت ارسال چکیده
۱۳۹۷/۰۴/۱۵
مهلت ارسال اصل مقالات
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ اعلام داوری
۱۳۹۷/۰۵/۳۱

Comments are closed.