همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی، راهکارها

0

به گزارش همایش نیوز، #همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی، راهکارها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ درشهر تهران برگزار میگردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

  • چیستی و انواع فضای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تقویت آن
  • رویکردهای نظری گوناگون به تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
  • شاخص‌های ارزیابی میزان پیوند نظام دانشگاهی و جامعه
  • بررسی و تحلیل وضعیت فعلی پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
  • بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق بین‌المللی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
  • الگویابی و ارائۀ سازوکارهای تقویت ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران

Comments are closed.