همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار ( از نظریه تا عمل )

0

سطح برگزاری: ملی
محورهای همایش

مددکاری اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی
توانمندسازی
صنعت
خانواده و زنان
سلامت اجتماعی و آسیب های اجتماعی
مداخله در بحران و حوادث
توسعه محلی و سکونت گاه های غیر رسمی
اخلاق حرفه ای
کودک و مدرسه
حقوق شهروندی و عدالت قضایی
نقد آموزش نظری و عملی
نقد و نظریه پردازی در مددکاری اجتماعی
محورهای همایش
برگزار کنندگان: برگزار کنندگان :: دانشگاه علامه طباطبایی . سازمان بهزیستی کشور .
۳۰ تیر ۱۳۹۷
مهلت ارسال متن کامل مقالات: اول مهر ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری همایش: ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۷
سایت همایش: swei.atu.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۲۲۲۶۰۰۶۰ -۰۲۱
آدرس دبیرخانه: تهران- تقاطع همت و شریعتی، خیابان شهید داوود گل نبی (کتابی)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
محل برگزاری: تهران – مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن
ایمیل: swei@atu.ac.ir

Comments are closed.