همایش کتاب سال بانوان ؛قم – اسفند

0

کد رویداد : ۲۸۳۲۳

وضعیت : ۱۷۸ روز تا برگزاری
تاریخ شروع : اسفند ۹۷February 19
تاریخ پایان : اسفند ۹۷March 19
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان قم، قم، جامعهالزهرا
Asia, Middle East, Iran, Qom Province, Qom
سطح برگزاری : داخلی، ملی، استانی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
برگزارکننده : معاونت پژوهشی جامعهالزهرا
اطلاعات تماس : Info@ketabebanovan.ir 02532112486
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه همایش( www.ketabebanovan.ir )

 کتاب سال بانوان

زمان برگزاری همایش کتاب سال بانوان ؛قم – در محل جامعهالزهرا قم – در تاریخ اسفند ماه ۹۷ میباشد .

آثار بانوان اعم از تالیف، ترجمه و تصحیح در زمینه علوم انسانی اسلامی
رساله دکتری در زمینه علوم انسانی اسلامی
رساله سطح ۴
تالیفات آقایان و بانوان در زمینه زن و خانواده

Comments are closed.