چهارمین همایش مالی اسلامی/۱۱ آذر ۹۷ برگزار می شود

0

همایش مالی اسلامی در آذر ماه  ۹۷ به ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشگران در حوزه مالی اسلامی خواهد پرداخت.

انجمن مالی اسلامی سه  دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران را برگزار کرده و چهارمین را برگزار کند.

 مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور حضور دارند.

این مراسم به حوزه بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محل برگزاری محل دانشگاه الزهرا (س) است .

مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۰ مهر ۹۷ و مهلت ارسال مقاله کامل به دبیرخانه همایش ۳۰ مهر ۹۷ است.

مدعوین و شرکت کنندگان.

مدیران ارشد بازار پول، سرمایه و بیمه، اساتید، صاحب نظران، اندیشمندان و دانشجویان رشته های مالی، مدیریت،سایر رشته های مرتبط ، مالی و سایر فعالین حوزه مالی اسلامی می شود.

Comments are closed.