وضعیت ثبت پتنت در جهان

0

به گزارش  همایش نیوز، به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی،  جلسه ۸۵ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

این جلسه و در ادامه بررسی موضوع حمایت از کالای ایرانی در حوزه آموزش عالی گزارش تهیه شده در کمیسیون پیرامون وضعیت ثبت اختراع در جهان با توجه به آمار سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به قابل نقل و انتقال بودن امتیاز استفاده تجاری از فرآورده علمی (پتنت) و توجه به موضوع نوآوری باز اهمیت این موضوع مورد تاکید قرار گرفت.
در بخش دیگری از این گزارش، با توجه به آمار سازمان مالکیت فکری (WIPO) وضعیت امتیاز استفاده تجاری از فرآورده علمی (پتنت) در جهان و ۴۰ درخواست کننده اول براساس تعداد درخواست‌ها در بازه زمانی ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) تا ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) معرفی شدند.
در همین رابطه و به منظور مقایسه، تعداد پتنت‌های ثبت شده از دانشگاه‌های مهم آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، کره جنوبی و چین نیز مورد بررسی قرار گرفت و برای مقایسه بهتر، تعداد مقالات مشترک بهترین دانشگاه‌های دنیا در شاخص ارتباط با صنعت (تعداد مقالات مشترک با صنعت) ارائه و مشخص شد که این ارتباط در فعالترین دانشگاه‌ها حداکثر ۱۰ درصد است و در پایان گزارش نیز وضعیت در کشورمان با وضعیت در کشور ترکیه مقایسه شد.
پس از ارائه گزارش اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود درباره تغییر در ساختار نظام پژوهشی کشور، اهمیت فرآیند اجرای پتنت، شفاف سازی نظام اطلاع رسانی ثبت اختراع داخلی، توجه به ظرفیت‌های بین المللی در زمینه ثبت اختراع، رصد عملکرد تجاری اختراعات کشور، توجه به بهره وری، توسعه و پژوهش، ترسیم چارچوب استاندارد برای ثبت پتنت در کشور، توجه به نقش عملکردی نظام ارزیابی در راستای افزایش کیفیت پتنت و دسترسی به شاخص‌های مشترک در تجاری سازی دانش و فناوری کشور پرداختند.

Comments are closed.