پردیس بین المللی دانشگاه تهران در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

0

دانشگاه تهران در پردیس بین المللی ارس بر اساس مجوز شماره ۱۱۱۶۱۹/۲ مورخ ۲۵/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ ‬ معاون محترم آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد دررشته های مختلف از طریق بررسی سوابق آموزشی – پژوهشی و مصاحبه# علمی دانشجو می‌پذیرد.
به گزارش همایش نیوز، شیوه نامه دکتری و کارشناسی ارشد پیوست می‌باشد. ضمناٌ ثبت نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ ۲۰/‏۰۵/‏۹۷‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۳۱/‏۰۵/‏۹۷‬ از طریق سامانهhttp://admission.ut.ac.ir صورت می‌پذیرد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه پردیس بین المللی ارس به ادرس مراجعه نمایند.

” شایان ذکر است کلیه داوطلبان موظفند در تاریخ های مقررفوق ثبت نام الکترونیکی نموده و پس از اقدام با در دست داشتن تائیدیه ثبت نام الکترونیکی برای انجام مصاحبه به پردیس بین المللی ارس مراجعه نماید. لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت نام از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

Comments are closed.