پژوهشگر ادبیات: راه اندازی کلینیک های شبانه روزی کتاب ضروری است

0

به گزارش همایش نیوز، اسماعیل آذر استاد و پژوهشگر ادبیات ایران، گفت: سرانه مطالعه ما به حد مطلوب نرسیده و امروز جایی نداریم که برای کتاب راهنما و پاسخگو باشیم، راه اندازی کلینیک های شبانه روزی کتاب الزامی است.

مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران اظهار کرد: حداقل در زمینه های علوم انسانی باید خبرگان و افراد تراز اولی را در نمایشگاه های کتاب مستقر کنیم تا مردم را در زمینه کتاب خوانی راهنمایی کنند.
این استاد دانشگاه افزود: همچنین باید مردم را تشویق کنیم که بخش هایی از محل زندگی خود را به پایگاه های کتاب تبدیل کنند.
آذر ادامه داد: ما کلینیک کتاب لازم داریم تا در هر محله ای کتابخانه شبانه روزی داشته باشیم، این کتابخانه ها ممکن است در روزهای نخستین فعالیت تا ماه ها بدون مشتری باشند اما روزی فرا خواهد رسید که مردم در صف کتاب قرار بگیرند و این کلینیک ها با استقبال مردم مواجه شود.
وی با تاکید بر ضروررت انجام اقدامات فرهنگی گسترده تر برای توسعه فرهنگ مطالعه گفت: باید در کنار انتقادها، پیشنهاد و راهکار اجرایی هم بدهیم، اگر راهکار نباشد، آنچه مطرح می شود، به جای انتقاد تبدیل به «غر» می شود.
مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران گفت: تاثیر کتاب در جهان بر کسی پوشیده نیست،عزت و آزادی محصول کتاب است، خواندن کتاب در طول بشریت باعث ریشه کن کردن برده داری و فراهم شدن آرامش و آسایش، خرمی و شادی برای انسان ها در جهان بوده است.
کارشناس و مجری برنامه مشاعره گفت: منشا مشکلات خانوادگی نخواندن کتاب است چرا که مهمترین شاخصه انسان، انسانیت است و اگر انسان هستیم باید کمیت والای انسانیت را حفظ کنیم.

Comments are closed.