فراخوان عناوین پژوهشی شهرداری تهران

0

به گزارش همایش نیوز، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در نظر دارد.

پژوهش های مورد نیاز خود را از طریق فراخوان واگذار می نماید.

این تحقیقات برای رسیدن به هدف های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و تعامل و همکاری با متخصصان شهرسازی و مهندسان صورت می گیرد.

، لذا به صورت رسمی و به وسیله این فراخوان از علاقه مندان و و اجدان شرایط دعوت می کنیم تا تحقیقات خود را پیرامون موضواعت ذکر شده انجام داده و اعلام آمادگی کنند.

شرایط لازم و نکات مهم درخصوص این تحقیقات:

نکات مهم

 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر برای مجری طرح

 • مرتبط بودن رشته‌ی تحصیلی با عنوان پژوهشی مورد نظر

 • داشتن سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع و ارسال رزومه مجری

 • توجه به زمان پایان مهلت ارسال پروپوزال (پروپوزال‌های ارائه شده پس از زمان مقرر مورد بررسی قرار نخواهد گرفت(

 • پژوهشگران محترم می‌توانند نسبت به دانلود فرمت خام پروپوزال و همچنین فایل RFP مربوط به هر عنوان از جدول ذیل اقدام نمایند.

 • پاسخ رد یا تأیید پروپوزال‌ها ظرف دو هفته پس از دریافت طرح‌ها به مجریان محترم از طریق تلفن و یا پست الکترونیک اعلام خواهد شد.(ارسال پروپزال هیچ گونه حقی را برای پژوهشگر ایجاد نخواهد کرد(.

 • هر پژوهشگر فقط در یک عنوان پروپزال ارسال نماید.

عناوین پژوهشی

 • مساله شناسی رفتار ترافیکی شهروندان تهرانی و ارائه توصیه های سیاستی- فرهنگی برای بهبود آن

 • سنجش اثربخشی طرح غنی سازی اوقات فراغت

 • مطالعه اختلالات روانشناختی کودکان کار و خیابان و راهکارهای توانبخشی

 • مطالعه اختلالات روانشناختی افراد بی خانمان و راهکارهای توانبخشی

 • مطالعه اختلالات روانشناختی معتادان و راهکارهای توانبخشی

 • مطالعه اختلالات روانشناختی متکدیان و راهکارهای توانبخشی

 • طراحی مدل درمان اجتماع مدار کودکان کار و خیابان

 • طراحی مدل درمان اجتماع مدار افراد بی خانمان

 • طراحی مدل مشاوره شغلی کارگران فصلی و ساختمانی

 • سنجش اثربخشی خدمات ارائه شده در پایگاه های خدمات اجتماعی

 • بررسی سازوکارهای جلب مشارکت فعال شهروندان در آموزش های شهروندی(مطالعه موردی خانه های آموزش سراهای محلات)

 • تدوین برنامه استراتژیک معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

 • فعالیت های فرهنگی شهرداری تهران از نگاه نخبگان

 • بررسی پارادایم ها و شاخص های سلامت اجتماعی و روانی و ارائه مدل پیشنهادی نقش آفرینی شهرداری تهران

 • تهیه چک لیست سلامت پروژه های شهری

 • بررسی موانع، مشکلات و نیازهای تحقق مصوبه و آیین نامه شهر دوستدار کودک و ارائه راهکارها

 • تحلیل وضعیت مسولیت اجتماعی سازمانی(CSR) واحدهای تابعه شهرداری تهران در حوزه سلامت

 • مقاله  ارزیابی و اثربخشی طرح ارتقاء سلامت اجتماعی

 • مقاله  اثربخشی و ارزیابی اجرای طرح شهردار مدرسه در شهر تهران

 • مقاله  اثربخشی و ارزیابی طرح حمایت از مدارس شهر تهران

 • تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان ورزش شهرداری تهران

 • مطالعه رفتار سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران وضع موجود، علل، و راهکارها

 • بررسی سطح فعالیت بدنی شهروندان بزرگسال

 • بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی و بوستان های زیرمجموعه های شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب

 • همایش راهکارهای حمایت سازمان ورزش شهرداری تهران از استارت آپ های ورزش

 • سنجش اثربخشی اقدامات سازمان ورزش در زمینه ورزش همگانی و ارائه راهکارهای توسعه

 • همایش سنجش اثربخشی مسابقات ورزشی در توسعه ورزش مناطق

 • طراحی مدل انگیزشی فعالیت بدنی شهروندان تهرانی

 • طراحی مدل جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای توسعه ورزش در کلان شهر تهران

 • همایش مطالعه تطبیقی فعالیت های شهرداری های سایر کشورهای جهان

اطلاعات بیشتر را روی سایت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بخوانید.

Comments are closed.