چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم پایه در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی

0

محورهای همایش

۱- مکاتب فلسفه ریاضیات قدیم و جدید و نقد آنها

۲- نقش و جایگاه فلسفه اسلامی در تحول علوم ریاضی

۳- ریاضیات دوره اسلامی و مبانی ریاضیات تمدن اسلامی

۴- تاریخ تحلیلی فلسفه ریاضیات در اندیشه اسلامی

۵- فلسفه نظریه های احتمال، بازی، کوانتم و آشوب

۶- نقش متقابل علوم ریاضی با هستی شناسی و معرفت شناسی

۷- تاثیر فلسفه اسلامی و ریاضیدانان مسلمان در گذشته، حال و آینده علوم ریاضی

۸- فلسفه آموزش ریاضیات و سازگاری آن با تعلیم و تربیت اسلامی

۹- نقش ریاضیات در نجوم،هنر، معماری اسلامی و سایر علوم و فن آوری ها

محورهای همایش
برگزار کنندگان: برگزار کنندگان :: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
نمایه شده در ISC .مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری همایش: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
سایت همایش: elmodin4.ihu.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۷۷۱۰۵۱۲۲-۰۲۱
آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه شهید بابایی- دانشگاه جامع امام حسین (ع) – موقعیت امام صادق (ع)- دانشکده و پژوهشکده علوم پایه
محل برگزاری: تهران – دانشگاه جامع امام حسین (ع)
ایمیل: elmodin4@ihu.ac.ir

Comments are closed.