چهارمین کنفرانس علوم انسانی

0

تاریخ برگزاری همایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزارکنندگان : انجمن پژوهش های علوم اجتماعی با همکاری علمی دانشگاه آزاد
مکان برگزاری : تهران
آدرس وب سایت : www.ncoh.ir
نوع : کنفرانس، همایش
سطح برگزاری : ملی
گروه بندی : سایر

محورهای کنفرانس :
علوم سیاسی

فقه

حقوق

فلسفه

روانشناسی

علوم مدیریتی

هنر

حسابداری

و سایرموضوعات مرتبط…

کلمات کلیدی : حقوق روانشناسی مدیریت

تلفن دبیرخانه : ۴۷۶۲۳۶۶۰-۰۲۱
مسئول دبیرخانه : دکتر محمد اسماعیل نژاد

Comments are closed.