چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

0

به گزارش همایش نیوز، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر در شهر تاریخی اردبیل، از تاریخ  بیست و سوم تا بیست و چهارم آبان ماه  ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار خواهد شد.  زمینه های موضوعی کنفرانسکامپیوتر، الکترونیک، قدرت، ، کنترل، مخابرات، مهندسی پزشکی  و سخنرانان اصلی دکتر ناصر پریز

استاد تمام گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد  متخصص کنترل و امیر مسعود رحمانی استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران متخصص  سیستمهای توزیع شده و رایانش ابری، سیستمهای سلامت بهداشت، اینترنت اشیا، شبکه های بی سیم، محاسبات تکاملی است.

دبیر اجرایی این همایش از کلیه پژوهشگران و متخصصان در رشته های مختلف مهندسی برق، مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر دعوت کرد تا مقالات خود را که حاوی آخرین یافته های علمی در زمینه های موضوعی کنفرانس می باشند از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند. 

  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات۱۳۹۷/۰۷/۱۵
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی۱۳۹۷/۰۸/۰۵
  • کنفرانس۱۳۹۷/۰۸/۲۳

Comments are closed.