چهار دوره جشنواره موسیقی فجر و گزارش مالی

0

به گزارش همایش نیوز، چهار دوره جشنواره موسیقی فجر در پی سال های ۹۲ تا ۹۵ برگزار شد که به دنبال آن گزارش مالی این جشنواره نیز انتشار یافت.

 روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد  گزارش دوره های بیست و نهم تا سی و دوم جشنواره بین المللی موسیقی فجردر ادامه رویکرد شفاف سازی منتشر شد.

گزارش مالی چهار دوره جشنواره موسیقی فجر در حالی منتشر شده که گزارش مالی سال ۹۶ جشنواره موسیقی فجر پیش از این منتشر شده بود.

گزارش عملکرد مالی چهار دوره جشنواره موسیقی فجر از ۹۲ تا ۹۵ را اینجا بخوانید.

Comments are closed.