کنفرانس فیزیک ایران: از امواج گرانشی تا فیزیک شیوع بیماری های واگیردار

0

به گزارش همایش نیوز،کنفرانس فیزیک ایران از دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ در دانشگاه بین المللی قزوین شروع به کار کرد .
روز اول کنفرانس با سخنرانی های عمومی شروع شد. در ابتدا دکتر سهراب راهوار استاد دانشکده فیزیک در مورد امواج گرانشی و ایده توری گرانشی gravitational grating صحبت کرد. امواج گرانشی پس از کشف آن ها در سال ۲۰۱۵ در تداخل سنج امواج گرانشی لایگو یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی روز شده است. ایده نجوم امواج گرانشی و استفاده از آن برای بررسی کیهان در حال بسط و توسعه است. سهراب راهوار در مقاله جدیدی که در Monthly Notices of Royal Astronomy به چاپ رسانده است، پیشنهاد کرده است که امواج گرانشی می توانند باعث ایجاد طرح تداخل بر روی نور اختروش شوند. در این سخنرانی به تاریخچه امواج گرانشی، رصد غیر مستقیم و مستقیم آن پرداخته شد. در انتها ایده توری گرانشی مورد بحث قرار گرفت.

در دومین سخنرانی دکتر علیرضا مشفق استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف گزارش مفصلی از پیشرفت کمی و کیفی مقالات علمی در ایران و به صورت اخص از فیزیک را ارائه دادند. خبرنامه انجمن در فرصتی دیگر با جزییات، آمار و تحلیلهای ارائه شده را بازنشر خواهد کرد.

در سومین سخنرانی نوبت صبح دکتر فاخته قنبرنژاد از دانشگاه فنی برلین Technical University of Berlin درباره شیوع بیماری ها واگیردار و روش های مطالعاتی این موضوع از دید فیزیک سیستم های پیچیده و فیزیک پدیده های بحرانی سخنرانی کرد. این سخنرانی که براساس پژوهش های اخیر قنبرنژاد بود به بررسی اثر متقابل شیوع دو بیماری در یک جامعه و اثر تداخلی این دو آن ها می باشد، آماده شده بود. به عنوان مثال در مقاله ای که در نیچر-فیزیک به چاپ رسیده است، قنبرنژاد به بررسی شیوع انفجاری بیماری دو گانه پرداخته است.

سخنرانی های عمومی روز اول نویدبخش یک کنفرانس فعال و جذاب پیش رو را دارد.

Comments are closed.