کنفرانس ملی توسعه صنعت گردشگری

0

تاریخ برگزاری همایش : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آربایجان شرقی

مکان برگزاری : تبریز

آدرس وب سایت : www.www.ndmconf.ir

نوع : کنفرانس، همایش

سطح برگزاری : ملی

گروه بندی : علوم تاریخی وفرهنگی

 

محورهای کنفرانس :

  • اکوتوریسم، گردشگری سبز، پزشکی و سلامت، شهری و روستایی و … • گردشگری خلاق و نوآور • گردشگری الکترونیک و هوشمند • گردشگری حلال • ظرفیت های برد محیطی و اجتماعی در گردشگری (ECC-SCC) • فاکتور سیاسی و نقش آن در صنعت گردشگری • اهمیت زیرساختار در توسعه صنعت گردشگری • نقش نمادها و نمودهای فرهنگی در توسعه گردشگری • مدیریت پروژه های توسعه گردشگری • مدیریت کیفیت در صنعت گردشگری • کارآفرینی در صنعت گردشگری • لجستیک و زنجیره تامین در صنعت گردشگری • فرهنگ سازی در صنعت گردشگری • بازاریابی و برندسازی در صنعت گردشگری • مدیریت و موضوعات نهادی در صنعت گردشگری • استانداردها در صنعت گردشگری • راهبردهای توسعه صنعت گردشگری (چالش ها و فرصت ها).

کلمات کلیدی : گردشگری+توریسم+مدیریت+صنایع+جهانگردی

 

تلفن دبیرخانه : ۰۴۱۳۳۳۳۳۶۰۰

مسئول دبیرخانه : علی ولیزاده

Comments are closed.