گام های ایران و چین برای گسترش همکاری درحوزه علوم شناختی

0

 ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در ‘صندوق علمی مشترک راه ابریشم’ گفت: ایران و چین به منظور تقویت و تداوم همکاری های مستمر علمی در حوزه های علوم شناختی، در چارچوب ‘صندوق علمی مشترک راه ابریشم’، مسیر رو به پیشرفتی را طی می کنند.

به گزارش همایش نیوز از ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، دکتر ‘حسین عزیزی’ اظهار داشت: ستاد علوم شناختی و مراکز تحقیقاتی و تخصصی چین برای تعمیق همکاری ها، با اتخاذ سیاست های حمایتی اجرای پروژه های مشترک توسط محققان و متخصصان را در اولویت پیوندهای همکاری متقابل قرار داده تا زمینه تبادل تجارب و انتقال یافته های علمی میان دو کشور فراهم شود
وی گفت : ایران و چین برای تعمیق همکاری های علمی و جلب محققان و پژوهشگران در بخش های مختلف به ویژه در حوزه توسعه علوم و فن آوری های شناختی، همکاری های گسترده ای را در سال های اخیر در چارچوب صندوق علمی مشترک راه ابریشم آغاز کردند تا دامنه فعالیت و همکاری های متقابل میان مراکز علمی و تخصصی دو کشور تقویت شود.
‘صندوق علمی مشترک راه ابریشم ‘ با همکاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین در سال ۱۳۹۴ شکل گرفت. بازوی اجرایی این صندوق در ایران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور می باشد.
کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی افزود: در چارچوب اهداف صندوق علمی مشترک راه ابریشم، شناسایی پتانسیل ها برای همکاری ها در حوزه های علوم شناختی، توسعه پروژه های مشترک تحقیقاتی، ایجاد همکاری مشترک بین تیم های علمی در زمینه های مورد علاقه طرفین در مرزهای دانش و تکنولوژی و توسعه خدمات و ابزارهای شناختی بین دو کشور در فراخوان طرح ها مورد توجه قرار گرفته است.
عزیزی گفت: با ایجاد صندوق علمی مشترک راه ابریشم میان معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین، زمینه حمایت از فعالیت‌ های تحقیقاتی و فن آوری مشترک میان محققان ایران و چین بویژه در حوزه علوم و فن آوری های شناختی فراهم شد.
وی تصریح کرد: با هدف ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی درسطح کشورمان، در سومین سال فراخوان همکاری های مشترک علمی میان ایران و چین برای اجرای طرح های پژوهشی در چارچوب صندوق علمی مشترک راه ابریشم، در بهار امسال چهار طرح پژوهشی در مرحله ارزیابی و داوری قرار گرفته است.
وی افزود: برگزاری دو کارگاه مشترک در حوزه علوم شناختی نیز از دیگر طرح ها میان محققان و اساتید ایران و چین است که در حال بررسی است.
وی یادآور شد: در نتیجه اولین فراخوان این صندوق مشترک در سال ۹۵، دو طرح، برگزاری یک کارگاه و یک فرصت مطالعاتی در حوزه علوم شناختی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه فردوسی مشهد به تصویب رسید و دومین فراخوان همکاری با چین از مجموع ۵ طرح در حوزه شناختی، یک طرح از دانشگاه تربیت مدرس به مرحله نهایی و تصویب رسید.
عزیزی گفت: به موازات توسعه و تقویت همکاری بین بخش های مختلف علمی ایران و چین، تبادل استاد و دانشجو و نیز هیات های تحقیقاتی میان دو کشور نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون در این زمینه پیشرفت های خوبی حاصل شده است.

Comments are closed.